Trés Hombres Shanty Crew  op 4 augustus

“Trés Hombres Shanty Crew” is in 2015 opgericht door Adrian, Horst en Walther in het Brabantse dorp Nuenen, op 150 km afstand van de Noordzee! Alle drie met jarenlange maritieme ervaring als zeilers.

We zingen historische werkliederen, shanty’s, forebitters en zeeliederen, in verschillende talen, meestal met driestemmige zang a capella, soms met instrumentale begeleiding op accordeon en concertina. Daarnaast geven we graag tekst en uitleg over de oorsprong en betekenis van het lied.

https://treshombresshantycrew.com/