Algemene informatie programmering voor musici

 

 

INFORMATIE VOOR MUSICI

Algemeen

Stichting Cultuur en Kunst Nuenen (SCKN), waar de activiteiten van Cultuur Overdag zijn ondergebracht, is een non-profit vrijwilligersorganisatie.

Cultuur Overdag ontvangt voor de reguliere programmering geen (gemeentelijke) subsidies. Dit betekent dat Cultuur Overdag met de inkomsten van de kaartverkoop alle activiteiten van de stichting en haar activiteiten moet dekken.Het gaat daarbij om kosten voor instandhouding van de stichting (zoals bijvoorbeeld kosten voor een bankrekening en kantoormateriaal), kosten voor algemeen PR-materiaal (zoals de hosting van een website, het maken van flyers en posters) en de kosten voor de diverse activiteiten (denk daarbij aan kosten voor licenties, gages voor uitvoerenden, lokatiekosten, posters, kosten van kaartverkoop etc.)

Het bestuur van SCKN bewaakt onder andere de financiële risico’s van de uitvoeringen voor de stichting. Bij problemen en/of verschil van inzicht met uitvoerenden, heeft SCKN altijd de intentie om een redelijke en praktische oplossing te vinden, voor zover wettelijke en fiscale regelingen dit toestaan. Dit geldt ook voor annuleringen of overmachtssituaties.

 

Aanbod voor een activiteit

Uitvoerenden die menen een interessante activiteit/voorstelling voor Cultuur Overdag te hebben, worden van harte uitgenodigd om informatie toe te sturen naar het algemene mailadres van Cultuur Overdag. De mail wordt doorgestuurd naar de betreffende werkgroepen. Als zij interesse hebben nemen ze contact op. Stichting Cultuur en Kunst Nuenen is aangesloten bij Het Nationaal Podiumplan. De programmering wordt verzorgd door diverse werkgroepen. Ze hanteren een aantal criteria/randvoorwaarden waarvan de belangrijkste hieronder staan beschreven.

 

Programmering Podiumkunsten

De werkgroep ‘Podiumkunsten’ programmeert zo’n 4 tot 6 keer per jaar een (muziek)voorstelling. Om tot een keuze te komen in het aanbod hanteert ze een aantal criteria/randvoorwaarden:

 • De verwachte belangstelling voor de voorstelling bij het Nuenens publiek;
 • De mogelijkheid om overdag op te treden;
 • Een bescheiden vaste gage (exclusief btw, inclusief reiskosten); bij een hoog bezoekersaantal is soms wat extra’s mogelijk;
 • De verwachting dat een activiteit kostendekkend zal zijn;
 • De artiestenregeling (van belang voor sociale verzekeringen) wordt niet gehanteerd; uitvoerenden zijn zelf verantwoordelijk voor de afdracht van Buma/Stemra rechten.
 • De data waarop uitvoerenden kunnen optreden en de beschikbaarheid van een zaal;
 • Uitvoerenden zijn bij voorkeur professionele musici die als zodanig ook regelmatig betaalde optredens verzorgen;
 • Een concert duurt (minimaal) 60 minuten;
 • De gemiddelde toegangsprijs voor een voorstelling varieert tussen de € 10,00 en € 15,00 (incl. btw).
 • Toegangskaarten worden verkocht via de webshop of voor aanvang van het concert (zolang er kaarten beschikbaar zijn). Soms zijn ook kaarten te koop via Het Klooster (Park 1, Nuenen). Op de website staat altijd vermeld waar kaarten te koop zijn.
 • Uitvoerenden sturen een officiële factuur aan Cultuur Overdag; het verschuldigde bedrag wordt bancair betaald.
 • Uitvoerenden moeten professioneel PR-materiaal aanleveren bestaande uit een korte beschrijving van de (muziek)voorstelling en de uitvoerenden; daarnaast moet minimaal één goede foto in hoge resolutie in staand formaat en rechtenvrij worden aangeleverd;
 • Er zijn voor uitvoerenden beperkt technische voorzieningen aanwezig, een en ander afhankelijk van de locatie:
  • Watermolen van Opwetten (Opwettenseweg, Nuenen); zaal De Oliemeulen: 50 zitplaatsen beschikbaar; geen versterking en microfoon aanwezig.
  • Van Goghkerkje (Papenvoort 2a, Nuenen); max. 90 plaatsen; er is standaard een gestemde piano aanwezig, geen verdere techniek.
  • Het Klooster (Park 1, Nuenen); Raadszaal (max. 100 zitplaatsen) of Theaterzaal (max. 265 zitplaatsen); uitgebreide mogelijkheden t.a.v. techniek.

 

Programmering werkgroep Film Overdag

De werkgroep ‘Film Overdag’ programmeert maandelijks een filmhuisfilm in Het Klooster (Park 1, Nuenen), meestal afwisselend op de dinsdagochtend.

Het gaat altijd om films waarvoor formeel, meestal via Videma/Filmservice, een licentie is geregeld; incidenteel is sprake van een licentie rechtstreeks via een filmdistributeur.
Licenties zijn mogelijk zodra films op dvd/blu-ray zijn verschenen.

Films worden altijd vertoond in de theaterzaal van Het Klooster. Toegangskaarten worden alleen verkocht aan de balie van Het Klooster (Park 1, Nuenen) en via de webshop inloggen

 

Programmering lezingen

Op ad-hoc basis worden ook lezingen of andere speciale activiteiten georganiseerd. Per activiteit wordt dan een aparte werkgroep samengesteld. De criteria/randvoorwaarden zijn vergelijkbaar met die voor de programmering van Podiumkunsten.