Vraag en Antwoord

MEER OVER CULTUUR OVERDAG

In de wandelgangen krijgen de vrijwilligers van Cultuur Overdag diverse vragen over onze organisatie. De vrijwilligers beantwoorden uw vragen natuurlijk graag. Maar voor iedereen die de vragen niet durft te stellen, maar wel nieuwsgierig is naar hoe het zit: in onderstaand overzicht een lijst met de meest gestelde vragen én antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Mail ze ons!

Organisatie

 1. Wat doet Cultuur Overdag?

Cultuur Overdag organiseert in de gemeente Nuenen c.a. culturele activiteiten voor mensen met tijd overdag.

 1. Wie zijn Cultuur Overdag?

Cultuur Overdag bestaat uit 10 vrijwilligers die de activiteiten organiseren en gastheer/gastvrouw zijn. Inmiddels is er een werkgroep Film, een werkgroep (Kinder-)Boekenweek en een werkgroep Theater (waaronder alle overige activiteiten vallen).

 1. Sinds wanneer bestaat Cultuur Overdag?

Cultuur Overdag is als idee ontstaan tijdens de rondvraag bij een vergadering in oktober 2015 van het Samenwerkingsoverleg Wonen, Zorg en Welzijn (SOV). Op 22 oktober 2015 heeft de initiatiefnemer van Cultuur Overdag een oproep geplaatst in Rond de Linde en De Nuenense Krant. Daarop hebben tien personen zich spontaan gemeld en samen de plannen voor Cultuur Overdag uitgewerkt. De eerste activiteit was de filmvertoning van de film Philomena in Het Klooster op 16 februari 2016.

 1. Wat is de relatie tussen Cultuur Overdag en Het Klooster?

Cultuur Overdag huurt regelmatig ruimte en techniek in bij Het Klooster. Filmvertoningen zijn altijd in de theaterzaal van Het Klooster; voor de overige activiteiten bekijkt Cultuur Overdag per activiteit welke locatie het meest geschikt is. Factoren die daarbij meespelen: type activiteit, gewenste sfeer, verwacht aantal bezoekers, kosten van ruimte en eventueel benodigde techniek.

 1. Valt Cultuur Overdag onder de PVGE of Senergiek? of onder Het Klooster?

Cultuur Overdag is een zelfstandige vrijwilligersgroep en staat los van de PVGE of Senergiek.

Het Klooster staat los van Cultuur Overdag. Cultuur Overdag huurt voor haar activiteiten soms ruimte en technische faciliteiten bij Het Klooster. Soms verkoopt Het Klooster ook kaarten voor activiteiten van Cultuur Overdag.

 1. Is Cultuur Overdag een vereniging?

Om zelf financiën te verwerven (via fondsen, sponsoren) was het nodig een organisatie op te richten. Daarbij is gekozen voor een nieuw op te richten stichting: stichting Cultuur en Kunst Nuenen. Er is bewust gekozen de doelstelling van die stichting iets breder te maken dan het organiseren van activiteiten alleen overdag: we wilden de mogelijkheid openhouden om ook ’s avonds eens activiteiten te organiseren. Zo zijn bijvoorbeeld niet alle gezelschappen/artiesten bereid om overdag een uitvoering te geven. De naam voor onze activiteiten in de avond: Cultuur Avonduur.

De activiteiten van Cultuur Overdag (en Cultuur Avonduur) zijn ondergebracht bij stichting Cultuur en Kunst Nuenen. Deze stichting, opgericht op 14 september 2016, heeft als doel: het bevorderen en organiseren van activiteiten op het gebied van cultuur en kunst in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten en omgeving.

 1. Wat als Het Klooster zelf weer theater gaat organiseren?

In dat geval wensen we de organisatie die de theatervoorstellingen gaat organiseren veel succes. Het betekent dat inwoners die overdag géén tijd hebben ook kunnen deelnemen aan culturele activiteiten. We zien het dus als een aanvullende activiteit. Het zullen uiteindelijk de bezoekers zijn die bepalen welke activiteiten levensvatbaar zijn.

We realiseren ons dat een eventuele toekenning van een gemeentelijke subsidie wel een rol speelt bij die levensvatbaarheid; dat proces zullen we nauwlettend volgen.

 1. Er zijn in Nuenen ook andere organisaties/verenigingen/ stichtingen die culturele activiteiten organiseren. Zijn jullie niet bang voor concurrentie?

Nee. We menen met de activiteiten overdag (en vaak op een doordeweekse dag) aanvullend te zijn. Organisaties die al langer bestaan hebben hun waarde al bewezen. Uiteindelijk zullen de bezoekers bepalen welke activiteiten blijven bestaan. Cultuur Overdag wil wel graag zoveel mogelijk samenwerken en afstemmen. Maar om praktische redenen is dat lang niet altijd eenvoudig. Zo heb je bij het boeken van een voorstelling bijvoorbeeld te maken met de agenda van de artiest/het gezelschap en de beschikbaarheid van een passende locatie; besluitvorming over een en ander moet snel verlopen.

Activiteiten 

 1. Hoe word ik geïnformeerd over activiteiten van Cultuur Overdag?

Informatie over de activiteiten van Cultuur Overdag is te vinden:
♦ Op de website: www.cultuuroverdag.nl;
♦ Op Facebook: www.facebook.com/cultuuroverdag (kijk bij ‘evenementen’; deze zijn ook zonder Facebookaccount te bekijken);
♦ In de lokale kranten waar we regelmatig persberichten naar toe sturen: Rond de Linde, De Nuenense Krant.
Cultuur Overdag verstuurt maandelijks ook een digitale nieuwsbrief. Via de website kunt u deze nieuwsbrieven lezen, ook kunt u zich abonneren. (Kies daarvoor links in het menu op de homepagina van de website voor ‘nieuwsbrieven’.)
Verder is er een Twitteraccount, maar dat wordt nog niet actief gebruikt.

 1. Zijn activiteiten van Cultuur Overdag alleen voor 65+?

Nee. Activiteiten voor Cultuur Overdag zijn voor iedereen met tijd overdag. Zo hebben we in het kader van de Kinderboekenweek 2016 ook een theatervoorstelling voor kinderen georganiseerd. (Die voorstelling was destijds trouwens alleen mogelijk dankzij de samenwerking met bibliotheek Dommeldal, PVGE en Senergiek: Cultuur Overdag had toen nog geen eigen financiële middelen).

 1. Zijn de activiteiten van Cultuur Overdag alleen voor inwoners uit de gemeente Nuenen c.a.?

Nee. Iedereen die tijd overdag heeft en een toegangskaartje koopt, is welkom.

 1. Waarom draait Cultuur Overdag geen recentere films?

Cultuur Overdag is geen officieel filmhuis (met bijbehorende contractuele afspraken met distributeurs). Wij maken gebruik van een dvd of blu-ray voor het vertonen van een speelfilm. De rechten daarvoor zijn meestal pas één jaar na de officiële releasedatum van de film beschikbaar.

 1. Cultuur Overdag vertoont films die ook al in de filmhuizen in de regio zijn vertoond. Kunnen jullie niet kiezen voor andere films?

De werkgroep ‘film’ houdt bij de samenstelling van het filmprogramma in de gaten of films al in een filmhuis in de regio zijn vertoond. Maar die films worden niet expliciet uitgesloten. Er zijn namelijk ook veel filmliefhebbers die geen lid zijn van een filmkring. Het zou jammer zijn om hen bepaalde films te onthouden.

 1. Als ik ideeën of tips heb voor activiteiten van Cultuur Overdag: waar kan ik die naar toe sturen?

Cultuur Overdag is altijd blij met ideeën of tips. U kunt ze sturen naar: info@cultuuroverdag.nl

 1. De voorstelling van Gerard van Maasakkers is ’s avonds. Dat past toch niet bij Cultuur Overdag?

Het is in de theaterwereld (nog?) niet gebruikelijk om overdag op te treden. Soms moeten we daarom concessies doen. Omdat Gerard van Maasakkers een stevige binding met Nuenen heeft, hebben we toch gemeend deze voorstelling, in samenwerking met Het Klooster, naar Nuenen te halen.

Financiën

 1. Krijgt Cultuur Overdag subsidie?

Nee. De eerste activiteiten (filmvertoningen) hebben we zonder geld kunnen organiseren. De Brabant Cultuur Groep (BCG), destijds beheerder van Het Klooster, was enthousiast over onze ideeën. BCG heeft het financiële risico genomen: de afspraak was dat alle kosten en opbrengsten voor BCG zouden zijn. Wij zijn dankbaar voor de medewerking van BCG: we hebben zo kunnen ervaren of er belangstelling was voor onze initiatieven.

 1. Wat hebben jullie gedaan met het geld van de Peeltrofee?

Het geld van de Peeltrofee hebben we niet direct na de prijsuitreiking in handen gekregen. We konden achteraf de kosten van activiteiten declareren. Dat hebben we ook gedaan.

 1. Hoe komt Cultuur Overdag aan haar geld?

Onze belangrijkste inkomstenbron is de verkoop van toegangskaarten voor onze activiteiten. De filmvertoningen zijn sinds oktober 2016 een zeer bescheiden inkomstenbron voor Cultuur Overdag.
Verder hebben we in 2016 het geluk gehad de tweede prijs bij de Peeltrofee te winnen en kunnen we dit jaar gebruik maken van een kunstvoucher van het Prins Bernard Cultuurfonds. Deze inkomsten maakten het mogelijk om tot dusverre activiteiten te organiseren.
Het is ons streven om alle activiteiten kostendekkend te organiseren. De belangrijkste risicofactor blijft echter het bezoekersaantal. Zie ook de vragen bij ‘toegangskaarten en prijzen’.

 1. Wat doet Cultuur Overdag met de winst die ze maakt?

Cultuur Overdag streeft niet naar winst. Het is echter wel nodig om een financiële buffer op te bouwen. Bezoekersaantallen kunnen immers tegenvallen, waardoor er voor een activiteit meer kosten dan opbrengsten zijn. De buffer maakt het ook mogelijk om financiële verplichtingen aan te gaan, voordat we zeker weten of er voldoende opbrengsten tegenover staan.

Toegangskaarten en prijzen

 1. Waarom zijn toegangskaarten niet altijd bij Het Klooster te koop?

Het Klooster verkoopt alleen toegangskaarten voor activiteiten die ook in Het Klooster georganiseerd worden. Omdat we ook op andere locaties voorstellingen hebben, hebben we inmiddels geregeld dat via onze website ook toegangskaarten te koop zijn.

 1. Waarom zijn toegangskaarten niet altijd via de website van Cultuur Overdag te koop?

Het reserveren en betalen van toegangskaarten via de website kost Cultuur Overdag geld. Voor iedere iDeal transactie moeten we 29 eurocent betalen (die kosten berekenen we niet door).

 1. Soms moet ik betalen voor een kopje koffie/thee, soms niet. Hoe komt dat?

Dit heeft te maken met onze onderhandelingen over de kosten van een locatie, de benodigde technische voorzieningen en de prijs van een consumptie. Soms ook vinden we de prijs van een consumptie dusdanig dat we die apart tot uiting willen laten komen: een toegangskaartje oogt anders veel te duur.

 1. Hoe bepaalt Cultuur Overdag de prijs van een toegangskaartje?

Cultuur Overdag maakt per activiteit een overzicht van alle kosten en een inschatting van het verwachte bezoekersaantal. Het streven is alle activiteiten kostendekkend te organiseren plus een kleine vaste opslag per bezoeker (afhankelijk van het soort activiteit en maximaal € 1,00). In de prijs van het toegangskaartje zit verder 9% btw.

De vaste opslag is nodig om de eigen kosten van onze organisatie te dekken (denk aan kosten van een website, PR-materiaal, een bankrekening etc.) en om een bescheiden financiële buffer op te bouwen als bezoekersaantallen voor een activiteit onverwacht tegenvallen.
NB: Het oprichten van de stichting bracht, weliswaar eenmalig, ook de nodige kosten met zich mee.

Tot dusverre zijn onze inkomsten en uitgaven redelijk in evenwicht, al blijft het bij iedere activiteit erg spannend of we onze bescheiden financiële buffer moeten aanspreken (meer kosten dan opbrengsten).

 1. Krijg ik mijn geld terug als ik een toegangskaartje gekocht heb, maar toch niet kan komen?

Vooralsnog is het in principe niet mogelijk toegangskaarten terug te brengen. Juist omdat we de toegangsprijzen zo laag als mogelijk houden, telt voor ons iedere verkochte kaart.

 1. Een dvd kost bijna niets. Waarom dan toch € 7,50 vragen voor een toegangskaartje voor de film?

Als u als particulier een dvd koopt (of ‘on demand’ huurt) zijn de kosten inderdaad niet hoog. Maar om films te mogen vertonen waarvoor wij ook reclame mogen maken, moet Cultuur Overdag steeds per film een licentie kopen waarmee de vertoningsrechten geregeld worden. Dit gebeurt via Videma/FilmService. Verder zijn er natuurlijk de kosten voor de huur van de theaterzaal, de uren van de theatertechnicus en de prijs van het kopje thee/koffie.

Vrijwilligers

 1. Kan ik ook vrijwilliger worden bij Cultuur Overdag?

Met de vaste vrijwilligers van Cultuur Overdag zijn de huidige activiteiten op dit moment goed te organiseren. Soms komt het echter wel voor dat we wat extra vrijwilligers nodig hebben i.v.m. hand- en spandiensten bij bijvoorbeeld het koffieschenken op de filmochtenden. We doen dan een beroep op onze ‘flexibele schil van vrijwilligers’. Als u belangstelling daarvoor heeft, kunt dat altijd bij ons melden.

Als we voor een nieuwe activiteit extra vrijwilligers nodig hebben, zullen we dit via onze nieuwsbrief, de website en op Facebook melden.

Diversen

 1. Als ik vragen heb over Cultuur Overdag: waar kan ik die stellen?

U kunt met uw vraag of opmerkingen altijd terecht bij een van de vrijwilligers van Cultuur Overdag. Natuurlijk kunt u ook uw vragen, opmerkingen, tips en ideeën mailen naar: info@cultuuroverdag.nl.