Blazerij  de Molshoop op 11 augustus

1979. Er is weinig muziek met caranaval in Nuenen. Enthousiaste buren in de destijds nieuwe Nuenense wijk Molvense Erven kiezen een
instrument, nemen les en geven als De Molshoop in 1980 enthousiast voor de
eerste keer muzikale kleur aan het Nuenens carnaval met enkele carnavalsdeuntjes.
Twintig jaar na oprichting is de bezetting (verloop is er nauwelijks) gegroeid naar 18 nog altijd even geestdriftige muzikanten, het carnavalsrepertoire grotendeels vervangen door blues, Zuid-Amerikaans en hits uit de jaren '60, '70 en '80. Het aantal door mede-oprichter Peter van Twist zelf gearrangeerde nummers is inmiddels ruim 160.