Privacy verklaring Stichting Cultuur en Kunst Nuenen (9 juni 2018)

 

Dit is de privacyverklaring van Stichting Cultuur en Kunst Nuenen (SCKN), correspondentieadres:  Hoekstraat 56, 5674NP Nuenen, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66837014. Alle activiteiten van Cultuur Overdag zijn vallen onder de verantwoordelijkheid van de stichting SCKN.

 

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Als u informatie over de activiteiten van Cultuur Overdag wil volgen via onze website, nieuwsbrief of social media-uitingen, kaarten wil bestellen voor voorstellingen/activiteiten of reageert op onze social media, zijn soms bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk. Over de verwerking van persoonsgegevens zijn we transparant, vandaar deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaat SCKN uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. In deze verklaring beschrijven welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe daarmee omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze u invloed kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens door SCKN. We zijn een (vrijwilligers)organisatie zijn die continue in ontwikkeling is. Het kan daarom nodig zijn deze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. De meest actuele verklaring is altijd op onze website te vinden.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot een persoon zijn te herleiden. In de volgende situaties verwerken c.q. registreren wij zelf actief persoonsgegevens:

1. Bij inschrijving voor de digitale nieuwsbrief van Cultuur Overdag: registratie van geslacht (de heer/mevrouw), voornaam, achternaam en mailadres.

2. Bij registratie op de website van Cultuur Overdag om per mail blogberichten van de website te ontvangen: registratie van naam en emailadres.

3. Bij het bestellen van toegangskaarten via de website/webshop: registratie van naam en emailadres. Daarnaast wordt bij de financiële afhandeling (via iDeal) ook gevraagd naar gegevens die gebruikelijk zijn in het betalingsverkeer.

 

GEGEVENS VAN ONZE WEBSITEBEZOEKERS OF VOLGERS OP SOCIAL MEDIA

Van bezoekers van onze website worden soms persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die bezoekers zelf invullen op bijvoorbeeld de contactpagina of de webshop, zoals een e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer. Deze gegevens worden door ons worden gebruikt om antwoord te geven op vragen of om te reageren op opmerkingen.

 

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

A. DIENSTVERLENING

We gebruiken persoonsgegevens om informatie over activiteiten van Cultuur Overdag te geven, toegangskaarten te verkopen, om vragen/reacties in behandeling te kunnen nemen en te beantwoorden.

B. INFORMEREN

We verwerken persoonsgegevens om bezoekers/geïnteresseerden via e-mail te kunnen informeren over activiteiten van Cultuur Overdag. De digitale nieuwsbrief wordt alleen toegestuurd als daarvoor door ons een expliciet verzoek is ontvangen. Afmelden voor ontvangst van de digitale nieuwsbrief kan ten alle tijde: bij iedere nieuwsbrief staat een link om zich af te melden. Afmelden is ook mogelijk om een mail te sturen naar info@cultuuroverdag.nl Pagina 2 van 2 Stichting Cultuur en Kunst Nuenen ▪ p/a Hoekstraat 56, 5674NP Nuenen Kamer van Koophandel 856718294 ▪ rekeningnummer NL68 RABO 0312 4682 29 Als het ontvangen van blogberichten van de website meer is gewenst, is afmelden mogelijk door een mail te sturen naar info@cultuuroverdag.nl

 

C. RAPPORTAGE

Bij onze activiteiten maken we incidenteel een overzicht van bezoekers die via onze website toegangskaarten hebben gekocht. Dit overzicht is bedoeld als service naar de bezoekers. Als ze hun kaarten vergeten zijn mee te nemen, kan door ons gecontroleerd worden of door hen kaarten zijn gekocht.

WORDT GEBRUIK GEMAAKT VAN COOKIES?

We maken geen gebruik van gegevens die door eventueel door cookies worden geregistreerd. Partijen waarvan wij diensten afnemen doen dit soms wel. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze worden gebruikt voor de technische werking van een website en/of gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door zelf uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

We maken gebruik van diensten van andere partijen. Het gaat daarbij om Microsoft Office, Microsoft Office 365, Mailchimp (t.b.v. het maken en verzenden van digitale nieuwsbrieven), WordPress (website), Strato (hosting van de website), Ticketkantoor (voor het bestellen en betalen van toegangskaarten voor activiteiten), Rabobank en Google (incidenteel, bijvoorbeeld voor het versturen van enquêtes). Voordat gebruik wordt gemaakt van diensten van derden worden risico’s m.b.t. het omgaan en beveiligen van gegevens door deze partijen expliciet door ons beoordeeld, voor zover in redelijkheid voor ons mogelijk is en verwacht mag worden.

HOE WORDT OMGEGAAN MET DE BEVEILIGING VAN GEGEVENS?

 

We zorgen voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging (gebruik firewall, virusscanner, werken met wachtwoorden, beperkt aantal mensen die toegang heeft tot gegevens, beveiligde verbinding bij betalingsverkeer). We zorgen ook voor het up-to-date houden van software. Als u de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact op met stichting Cultuur en Kunst Nuenen.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

Wij bewaren gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

WORDEN GEGEVENS AAN DERDEN VERSTREKT?

Er worden geen gegevens aan derden verstrekt of verkocht, met uitzondering van een mogelijke wettelijke verplichting.

WETTELIJKE VERPLICHTING

Op grond van wet- of regelgeving zijn we soms verplicht persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Als u wil weten welke gegevens over/van u zijn geregistreerd, kunt u dit opvragen door een mail te sturen naar info@cultuuroverdag.nl Dit geldt ook voor het laten wijzigen, aanvullen of verwijderen van gegevens. SCKN reageert zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek.